Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

A propòsit
Almenys
Finalment
No obstant això
Per tant
No es preocupi
Això depèn
Em sap greu
Ara mateix
No sé
Com aquest