Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Només un moment
Esperi aquí
Segueix-me
Ella t'ajudarà
Entrada
Seure
Vine aquí
Muéstrenme