Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

On et dirigeixes?
Me'n vaig de vacances
Quantes maletes té?
A quina terminal es necessiten?
Me'n vaig en un viatge de negocis
Voldria un seient de passadís
M'agradaria tenir un seient a la finestra
Per què l'avió es retarda?
Abróchate el cinturó de seguretat
Cerco terminal A
Puc tenir una manta?
A quina hora anem a aterrar?
Terminal B és per a vols internacionals