Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Fax
fakkusu ki ファックス機
Fotocopiadora
kopiー ki コピー機
Telèfon
denwa 電話
Màquina d'escriure
taipuraitaー タイプライター
Projector
purojekutaー プロジェクター
Ordinador
konpyuーta コンピュータ
Pantalla
gamen 画面
La impressora funciona?
purinta ga dousa shi te i masu ka プリンタが動作していますか?
Disc
disuku ディスク
Calculadora
dentaku 電卓