Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Estic buscant una grapadora
Xinxa
Llapis
Llibre
Paper
Quadern
Diapositives
Calendari
Cinta
Necessito trobar un mapa