Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Tot dret
A la part de darrere
Per al front
Dins
Fora
Aquí
Hi
Al llarg de la paret
Prop
Al voltant de la cantonada
Lluny
Al taulell
En la línia
A baix
Amunt
Al final del passadís