Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Madrastra
Padrastre
Germanastra
Germanastre
Sogre
Sogra
Cunyat
Cunyada
Qui és ella?
Aquest és la teva mare?
Qui és el teu pare?
És vostè parent?
Quants anys tens?
Quants anys té la teva germana?