Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Madrastra
Мачеха
Padrastre
Отчим
Germanastra
Сводная сестра
Germanastre
Сводный брат
Sogre
Свекор
Sogra
Свекровь
Cunyat
Шурин
Cunyada
Свояченица
Qui és ella?
Кто она?
Aquest és la teva mare?
Это твоя мать?
Qui és el teu pare?
Кто твой отец?
És vostè parent?
Вы родственники?
Quants anys tens?
Сколько тебе лет?
Quants anys té la teva germana?
Сколько лет твоей сестре?