Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Vell
Старый
Nou
Новый
Aspre
Грубый
Alise
Гладкий
Espessor
Толстый
Delgado
Тонкий
Fred (clima)
Холодная (погода)
Hot (temps)
Жаркая (погода)
Tots
Все
Cap
Никто
Abans
До
Després
После