Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Prengui dues pastilles al dia
Està la infermera?
El doctor està dins?
És de debò?
No sé el que tinc
He perdut les meves ulleres
Pot reemplaçar immediatament?
Necessito una recepta mèdica?
Hi ha una farmàcia a prop?
Necessito alguna cosa per al refredat
Gràcies per la seva ajuda
Quant li dec?