Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Teclat
Botó
Ordinador portàtil
Botó del ratolí
Ratolí
Base de dades
Portapapers