Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

On et dirigeixes?
Quantes maletes té?
A quina terminal es necessiten?
Voldria un seient de passadís
M'agradaria tenir un seient a la finestra
Per què l'avió es retarda?
Abróchate el cinturó de seguretat
Puc tenir una manta?
A quina hora anem a aterrar?