Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Prengui dues pastilles al dia
Tome dos píldoras al día
Està la infermera?
¿Es usted la enfermera?
És de debò?
¿Es serio?
No sé el que tinc
No sé lo que tengo
He perdut les meves ulleres
He perdido mis lentes
Pot reemplaçar immediatament?
¿Puede reemplazarlos ahora?
Necessito una recepta mèdica?
¿Necesito una receta?
Hi ha una farmàcia a prop?
¿Hay una farmacia cerca de aquí?
Necessito alguna cosa per al refredat
Necesito algo para el resfrío
Gràcies per la seva ajuda
Gracias por su ayuda
Quant li dec?
¿Cuánto le debo?