Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Més
Menys
Corregir
Incorrecte
Feliç
Trist
Netejar
Brut
Viu
Mort
Tarda
D'hora