Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Parli poc a poc
No ho entenc
Ho entens?
Segur
Repetiu, si us plau
Una altra vegada
Paraula per paraula
A poc a poc
Com es diu?
Què significa això?
Què li vas dir?
Té una pregunta?