Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Complaure
Bitte
Gràcies
Vielen Dank
De res
Nichts zu danken
Déu et beneeixi (després d'un esternut)
Gesundheit
Per molts anys
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Felicitats
Herzlichen Glückwunsch
Bona sort
Viel Glück
Quin és el seu nom?
Wie heißen Sie?
El meu nom és Maria
Ich heiße Maria
Perdó, no he sentit el seu nom
Entschuldigung, ich habe Ihren Namen nicht verstanden
Encantat de conèixer
Freut mich, Sie kennen zu lernen
D'on ets?
Wo kommen Sie her?
Jo sóc de Nova York
Ich bin aus New York