Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Quina hora és?
Wie spät ist es?
A quina hora?
Um welche Uhrzeit?
És 1:00
Es ist ein Uhr
És 9:45
Es ist neun Uhr fünfundvierzig
A les 9:00
Um neun Uhr
A les 4:00
Um vier Uhr
Migdia
Zwölf Uhr
Mitjanit
Mitternacht (die)
Demà
Morgen (der)
Tarda
Nachmittag (der)
Tarda
Abend (der)
Nit
Nacht (die)