Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Quan?
On?
Quin?
Qui?
De qui?
Per què?
Què?
Com?
Quant de temps?
Quant?
Té?
A qui?
Amb què?