Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Només un moment
Só um momento
Esperi aquí
Espere aqui
Segueix-me
Venha comigo
Ella t'ajudarà
Ela vai ajudar você
Entrada
Pode entrar
Seure
Sente-se
Vine aquí
Venha aqui
Muéstrenme
Me mostre