Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Àrea de reclam d'equipatge
Cinta transportadora
Equipatge compra
Butlleta de reclam d'equipatge
Pèrdua d'equipatge
Perdut i trobat
Porter
Elevador
Passamans
Entrada
Sortida
Canvi de diners
Parada d'autobús
Renda de cotxes