Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

A la ciutat
Capital
L'oficina de correus
Mercat
Forn
Llibreria
Farmàcia
Parc
Restaurant
Cinema
Bar
Banc
Hospital
Església