Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Fax
Fotocopiadora
Telèfon
Projector
Ordinador
Pantalla
La impressora funciona?
Disc
Calculadora