Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Ajust de línia
Ciberespai
Adreça de correu electrònic
Llibreta d'adreces
Beneficiari
Spam
Respondre a tots
Els arxius adjunts
Adjuntar
Encapçalaments de missatges
Subjecte