Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Jo
Vostè
Vostè
Ell
Ella
Nosaltres
Vostè
Ells
La meva
La seva
La seva
Ella
Aquesta
Que
Aquests
Aquells