Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Vell
Nou
Aspre
Alise
Espessor
Delgado
Fred (clima)
Hot (temps)
Tots
Cap
Abans
Després