Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Quin dia?
Quin mes?
Quan?
Quan és la cita?
Despiértame a les 8
Després
Podem parlar d'això demà?
Sempre
Abans
D'hora
Més tard
Moltes vegades
Mai
Ara
Un cop
De vegades
Aviat