Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Aeroport
Avió
Vol
Bitllet
Pilot
Auxiliar de vol
Nombre de vol
Porta d'embarcament
Boarding pass
Passaport
Equipatge de mà
Maleta
Equipatge