Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Sortida
Enlairament
Aterratge
Pista
Arribada
Edifici de la terminal
Secció per a no fumadors
Duana
Duty free
Guàrdia de seguretat
Detector de metalls
Màquina de raigs X
Formulari d'identificació