Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Això és brut
Em pot donar fruits?
Em pot donar una mica d'aigua més?
Estava deliciós
De millor qualitat
És picant?
El peix fresc?
Són dolços?
Agre
El menjar està freda
Fa fred