Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Parles Anglès?
nĭ shuō yīng yŭ mā 你说英语吗?
Sí, una mica
shì de shuō yī diăn 是的,说一点
shì 是
No
bù shì 不是
Molt de gust
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
M'alegro de veure't
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Sr
xiān sheng 先生
Sra
nǚ shì 女士
Sra
xiăo jiè 小姐