Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

A poc a poc
Ràpid
Buit
Complet
Bastant
Lleig
Ruidoso
Tranquil
Fort
Feble
Veritat
Mentir
Dur
Suau