Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició
Loading ....

Vocabulari

Llibre de Visites
liú yán bĕn 留言本
Carret de la compra
gòu wù chē 购物车
Grup de notícies
xīn wén zŭ 新闻组
Subscriure
dìng yuè 订阅
Els missatges sortints
fā chū duăn xìn 发出短信
Electrònic xifrat
jiā mì yóu jiàn 加密邮件
Safata de Enviats
fā jiàn xiāng 发件箱
Els missatges esborrats
yĭ shān chú yóu jiàn 已删除邮件
Safata d'entrada
shōu jiàn xiāng 收件箱
Safata de sortida
dāi fā yóu jiàn 待发邮件