Loading ....

Slovní zásoba :: Čísla: Sto až tisíc