Lekce výslovnosti Paměťové karty Kvíz na slovní zásobu Piškvorky Pexeso Kvíz na poslech
Loading ....

Slovní zásoba

Hledám práci
wŏ zhèng zài zhăo gōng zuò 我正在找工作
Mohu vidět váš životopis?
wŏ kĕ yĭ kān nĭ de jiăn lì mā 我可以看你的简历吗?
Tady je můj životopis
zhè shì wŏ de jiăn lì 这是我的简历
Máte tam nějaké doporučitele, které mohu kontaktovat?
wŏ kĕ yĭ lián xì zhè xiē tuī jiàn rén mā 我可以联系这些推荐人吗?
Zde je seznam mých referencí
zhè shì wŏ tuī jiàn rén de liè biăo 这是我推荐人的列表
Jak velké máte zkušenosti?
nĭ yŏu duō shăo jīng yàn 你有多少经验?
Jak dlouho už pracujete v této oblasti?
nĭ zài zhè ge lĭng yù gōng zuò duō jiŭ le 你在这个领域工作多久了?
3 roky
sān nián 3年
Jsem absolvent střední školy
wŏ shì gāo zhōng bì yè shēng 我是高中毕业生
Jsem vysokoškolský absolvent
wŏ shì dà xué bì yè shēng 我是大学毕业生
Hledám práci na částečný úvazek
wŏ zhèng zài zhăo jiān zhí 我正在找兼职
Rád(a) bych pracoval(a) na plný úvazek
wŏ xiăng zhăo yī fèn quán rì de gōng zuò 我想找一份全日的工作
Nabízíte zdravotní pojištění
nĭ tí gōng yī liáo băo xiăn mā 你提供医疗保险吗?
Ano, po šesti měsících práce u nás
shì de zài zhè lĭ gōng zuò liù gè yuè zhī hòu huì tí gōng 是的,在这里工作六个月之后会提供