Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz
Loading ....

Ordforråd

Lige et øjeblik
Just a moment
Vent et øjeblik
Just a moment, please
Vent her
Wait here
Følg efter mig
Follow me
Vær venlig at følge med
Follow me, please
Hun vil hjælpe dig
She will help you
Kom ind
Please come in
Kom ind
Come in
Sid ned
Sit down
Kom her
Come here
Vis mig
Show me
Vis mig venligst
Show me please