Lektion i udtale Ordkort Ordquiz Kryds og bolle Huskespil Lyttequiz
Loading ....

Ordforråd

Har du en arbejdstilladelse?
Do you have a working permit?
Jeg har en arbejdstilladelse
I have a working permit
Jeg har ikke en arbejdstilladelse
I do not have a working permit
Hvornår kan du starte?
When can you start?
Jeg betaler ti dollars i timen
I pay ten dollars an hour
Jeg betaler ti euro i timen
I pay ten Euros an hour
Jeg betaler ti realer i timen
I pay ten reals an hour
Jeg vil betale dig ugentligt
I will pay you per week
per måned
Per month
Vær her klokken 8:00 om morgenen
Be here at 8:00 AM
Arbejdet slutter kl 16:30
Work ends at 4:30
Du har lørdage og søndage fri
You have Saturdays and Sundays off
Du skal bære en uniform
You will wear a uniform
Du gør det sådan her
You do it like this