Sprechübung Karteikarten Vokabelquiz Drei-gewinnt-Spiel Memory-Spiel Hörquiz
Loading ....

Vokabular

Haben Sie eine Arbeitserlaubnis?
anata ha shuurou kyoka wo mo tte i masu ka あなたは就労許可を持っていますか?
Ich habe eine Arbeitserlaubnis
watashi ha shuurou kyoka wo mo tte i masu 私は就労許可を持っています
Ich habe keine Arbeitserlaubnis
watashi ha shuurou kyoka wo mo tte i mase n 私は就労許可を持っていません
Wann können Sie anfangen?
itsu kara kaishi deki masu ka いつから開始できますか?
Ich zahle wöchentlich
shuu goto ni o shiharai shi masu 週ごとにお支払いします
Monatlich
tsuki goto 月ごと
Seien Sie um acht Uhr morgens hier
gozen hachi ji ni koko ni ki te kudasai 午前8時にここに来てください
Die Arbeitszeit endet um vieruhrdreißig
yon ji san zero fun ni shigoto ga owari masu 4時30分に仕事が終わります
Sie haben samstags und sonntags frei
maishuu donichi ga o yasumi desu 毎週土日がお休みです
Sie müssen Berufskleidung tragen
seifuku ga ari masu 制服があります
Machen Sie es so
kono you ni shi te kudasai このようにしてください