Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε
Loading ....

Λεξιλόγιο

Έχετε άδεια εργασίας;
¿Tiene permiso de trabajo?
Έχω άδεια εργασίας
Tengo permiso de trabajo
Δεν έχω άδεια εργασίας
No tengo permiso de trabajo
Πότε μπορείτε να αρχίσετε;
¿Cuándo puede empezar?
Πληρώνω δέκα δολάρια την ώρα
Pago diez dólares la hora
Θα σας πληρώνω κάθε εβδομάδα
Le pagaré semanalmente
Ανά μήνα
Al mes
Να είστε εδώ στις 8:00 π.μ.
Esté aquí a las ocho de la mañana
Η εργασία τελειώνει στις 4:30
El trabajo se acaba a las cuatro y media
Έχετε ρεπό τα Σάββατα και τις Κυριακές
Tiene los sábados y domingos libres
Θα φοράτε στολή
Tiene que usar uniforme
Έτσι το κάνετε
Hágalo así

Περισσότερα μαθήματα Ισπανικών