Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε
Loading ....

Λεξιλόγιο

Διαδίκτυο
Internet (el)
Σύνδεσμος
Enlace (el)
Υπερσύνδεσμος
Hiperenlace (el)
Φορέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
Proveedor de servicios internet (el)
Δίκτυο
Red (el)
Ιστότοπος
Sitio web (el)
Ιστοσελίδα
Página web (la)
Διεύθυνση ιστοσελίδας (URL)
Dirección de una página web
Ασφαλής ιστότοπος
Sitio web seguro (el)
Πρόγραμμα περιήγησης
Navegador (el)
Μηχανή αναζήτησης
Motor de búsqueda (el)
Ασφαλής διακομιστής
Servidor seguro (el)

Περισσότερα μαθήματα Ισπανικών