Μάθημα λεξιλογίου Κάρτες εκμάθησης Αντιστοίχιση Τρίλιζα Μάντεψε Άκου και διάλεξε
Loading ....

Λεξιλόγιο

Έντονο (κείμενο)
Negrito
Πρότυπο
Modelo (o)
Προτιμήσεις
Preferências (as)
Επιλέξτε το πλαίσιο
Marcar a caixa de seleção
Μεταφορά αρχείων
Transferência de arquivo (a)
Συνδεθείτε
Fazer logon
Λέξη-κλειδί
Palavra-chave (a)
Όνομα χρήστη
Nome de usuário (o)
Κωδικός πρόσβασης
Senha (a)
Ψηφιακή υπογραφή
Assinatura digital
Δημόσιος τομέας
Domínio público (o)
Εύρος ζώνης
Largura de banda (a)
Μπάνερ
Faixa (a)
Εικονίδιο
Ícone (o)
Συχνές ερωτήσεις
Perguntas frequentes (as)

Περισσότερα μαθματα Πορτογαλικών