Clase de pronunciación Tarjetas de vocabulario Test de vocabulario Gato Memorama Test de escucha
Loading ....

Vocabulario

Hola
Kon ni chi wa  こんにちは
Buenos días
O ha you  おはよう
Buenas tardes
Kon ni chi wa こんにちは
Buenas noches
Kon ban wa こんばんは
¿Cómo está?
Gen ki de su ka げんきですか
Bien, gracias
Gen ki desu, a ri ga tou げんきです、ありがとう
Tenga un buen día
Yoi ichi niche wo よい いちにちを
Adiós
Sa you nara さようなら
Hasta luego
Mata ato de またあとで
Mucho gusto en conocerlo
Hajime mashite はじめまして
Mucho gusto en verlo
Omeni kakarete ureshii desu おめにかかれてうれしいです
Hable despacio
Yukkuri itte kudasai ゆっくり いってください
No entiendo
Wa ka ri ma sen わかりません
¿Usted entiende?
Wa ka ri ma su ka わかりますか
Por favor
dou zo どうぞ
Gracias
A ri ga tou ありがとう
De nada
Dou itashi ma shi te どういたしまして