Hääldamise õppetund Mälukaardid Sõnavaraviktoriin Trips-traps-trull Memoriin Kuulamisviktoriin
Loading ....

Sõnavara

Kas te võite soovitada odavat hotelli?
nĭ néng gĕi wŏ tuī jiàn yī gè piàn yí de bīn guăn mā 你能给我推荐一个便宜的宾馆吗?
Kui palju seal öö maksab ?
fáng jiān yī wăn duō shao qián 房间一晚多少钱?
Jään kolmeks nädalaks
wŏ yāo zài zhè lĭ zhù sān gè xīng qī 我要在这里住三个星期
Kui palju seal nädal maksab?
fáng jiān yī zhōu duō shao qián 房间一周多少钱?
Kas teil on vaba tuba?
nĭ men hái yŏu kōng fáng jiān mā 你们还有空房间吗?
Kas teil on bassein?
bīn guăn yŏu yóu yŏng chí mā 宾馆有游泳池吗?
Kus on bassein?
yóu yŏng chí zài nă lĭ 游泳池在哪里?
Kas ma võin tuba näha?
wŏ kĕ yĭ kān yī xià fáng jiān mā 我可以看一下房间吗?
Kas teil on midagi odavamat?
hái yŏu gēng piàn yí de mā 还有更便宜的吗?
Kas teil on restoran?
bīn guăn lĭ miàn yŏu cān tīng mā 宾馆里面有餐厅吗?