Hääldamise õppetund Mälukaardid Sõnavaraviktoriin Trips-traps-trull Memoriin Kuulamisviktoriin
Loading ....

Sõnavara

Kus on bussipeatus?
gōng jiāo zhàn zài nă lĭ 公交站在哪里?
Mis on järgmine peatus?
xià yī zhàn shì nă lĭ 下一站是哪里?
Kas see on minu peatus?
zhè shì wŏ de zhàn mā 这是我的站吗?
Vabandust, ma pean siin maha minema
dă răo yī xià wŏ xū yào zài zhè lĭ xià chē 打扰一下,我需要在这里下车
Kus on muuseum?
bó wù guăn zài nă lĭ 博物馆在哪里?
Avalik telefon
gōng yòng diàn huà 公用电话
Kas seal on telefonikataloog?
yŏu diàn huà bù mā 有电话薄吗?
Kas teil on ingliskeelseid ajakirju?
nĭ zhè lĭ yŏu yīng yŭ zá zhì mā 你这里有英语杂志吗?
Mis kell film algab?
diàn yĭng shén me shí jiān kāi shĭ 电影什么时间开始?
Palun neli piletit
qĭng gĕi wŏ sì zhāng piào 请给我四张票
Kas film on inglise keeles?
diàn yĭng shì Yīng wén de mā 电影是英文的吗?
Popkorn
bào mĭ huā 爆米花
Kust ma leian apteegi?
wŏ kĕ yĭ zài nă lĭ zhăo dào yào diàn 我可以在哪里找到药店?
Kesklinn
shì zhōng xīn 市中心