درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

از
برای
از
اگر
از وقتی که
هر چند
مال ما
میان
شاید
بر
مثلاً