درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

بزرگ
کوچک
بلند
کوتاه
جوان
پیر
لاغر
چاق
بالا
پایین
سوال
پاسخ