درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

ساده
kantan 簡単
مشکل
muzukashii 難しい
همان
onaji 同じ
متفاوت
chigau 違う
کشیدن
hiku 引く
فشار دادن
osu 押す
کمی از
sukunai 少ない
بسیاری
ooi 多い
بلند
nagai 長い
کوتاه
mijikai 短い
هیچ
nani mo nai 何もない
چیزی
nani ka 何か