درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

مفصل ران
hippu ヒップ
ران
momo もも
سرین
shiri 尻
پا
ashi 足
پا
ashi 脚
زانو
hiza 膝
مچ پا
ashikubi 足首
ماهیچه ساق پا
fuku ra ha gi ふくらはぎ
پاشنه
kakato かかと
انگشتان پا
tsumasaki つま先