درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

فرودگاه
هواپیما
پرواز
بلیط
خلبان
مهماندار پرواز
شماره پرواز
درب سوار شدن به هواپیما
کارت سوار شدن به هواپیما
گذرنامه
ساک دستی چرخ دار
چمدان
چمدان