درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

محفظه توشه
سینی
راهرو
ردیف
صندلی
بالش
هدفون و هدست
کمربند ایمنی
ارتفاع
خروج اضطراری
جلیقه نجات
بال
دم