درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آتشفشان
دره عمیق و باریک
جنگل
رشته کوه
جنگل
رودخانه
شبه جزیره
ساحل
مرداب
کوه
تپه
دریاچه
بیابان
آبشار